Verandering van de Landelijke lijst van viswater.

terug naar overzicht

Zondag, 14 januari 2018

Mededeling van Sportvisserij Nederland en HVD Doesburg

LET OP:
2018 is het laatste jaar dat de huidige Landelijke Lijst va viswater (het dikke boekje) in papieren vorm geldig is.
U ontvangt voor 2019 en de jaren daarna niet automatisch een nieuwe papieren lijst. In plats daarvan kunt u met de app: Visplanner op uw smartphone aantonen dat u in het betreffende water uit de Landelijke Lijst mag vissen.
Indien u na 2018 toch gebruik wilt maken van de papieren Landelijke Lijst dient u dit zelf online (www.viswaterlijst.nl) of door het opsturen van de huidige lijst gevoegde kaart tijdig aan Sportvisserij Nederland door te geven. De lijst in 2019 zelf als pdf downloaden van www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/ is ook een mogelijkheid. U moet altijd of met de Visplanner of met de zelf aangevraagde papieren lijst of met een zelf geprinte pdf aan kunnen tonen dat u in het betreffende water mag vissen. Onze eigen lijst van Viswater (HVD) blijft u na 2018 wel automatisch als papier lijst ontvangen.

Het bestuur van H.V.D. Doesburg verzoekt haar leden rekening te houden met de verboden en voorwaarden zoals vermeld in de lijsten van viswateren. 
Laat op stekken geen afval, snoer, haken enz. liggen. S.v.p. alle afval meenemen.

Let op: Als u op een stek gaat vissen waar afval ligt, ruimt u dit dan eerst op, dan houden we met zijn allen de visstekken en oevers schoon.
Wij verzoeken onze leden erop toe te zien dat de jeugd de regels in acht neemt ( behandeling gevangen vis, geen rommel achterlaten, vernielingen enz.) Maak ze attent op eventuele fouten.
Het betreden van de gronden langs de oor H.V.D. gepachte viswateren geschiedt op eigen risico. Zowel H.V.D. als de grondeigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor aan de u aangebrachte schade. Zelf kunt u wel aansprakelijk worden gesteld voor de door u veroorzaakte schade.