Wedstrijdreglement

  HVD Doesburg Wedstrijdreglement:

• De wedstrijd dient gevist te worden door degene die zich hiervoor heeft aangemeld.
• Men vist op de plek die door loting is getrokken.
• Vlonders dienen zo geplaatst te worden dat de viskoffer of stoeltjes de waterlijn niet passeren.
• Het optuigen en peilen is voor aanvang van de wedstrijd toe gestaan, het
  be-azen van de haak niet.
• De deelnemer mag met 1 hengel vissen en gebruik maken van maximaal 2 topsets per hengel,
  men mag niet meer dan 2 hengels optuigen.
* De hengelkeuze is vrij.
• Leefnetten moeten voldoen aan het reglement van Sportvisserij Nederland.
• Het voeren is toegestaan tijdens alle wedstrijden.
• Vanaf het beginsignaal mag men voeren. Het gebruik van gekleurde maden en verse de vase is verboden.
• Er wordt gevist op gewicht. Alle witvis inclusief baars, grondel en alver. uitgezonderd zijn snoek,
  snoekbaars en paling.
• Wanneer er een gelijk aan gewicht gevangen is, gaat degene eerst die het verst van de kop/staart loting plek zit.
• Hulp van derden is alleen toegestaan als hiervan vooraf melding is gemaakt.
• De deelnemer blijft bij het wegen van zijn eigen gevangen vis en zet na het wegen een handtekening,
  op zijn kaart ter goedkeuring. Onleesbare formulieren worden niet meegeteld.
• Laat na de wedstrijd geen rommel liggen, de visplaats dient schoon achter te blijven.
• Als men de wedstrijd niet kan uit vissen dient men dit voor aanvang mede te delen aan de wedstrijdcommissie,
  dit in verband met het behouden van de (rest) punten.
• Bij wedstrijden waar een prijsuitreiking op volgt zal deze plaats vinden c. a. 1.5 uur na de wedstrijd.
  Om aanspraak te maken op de gewonnen prijs dient men dan aanwezig te zijn.
• De deelnemer die niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn geeft dit voor de wedstrijd door
  aan de wedstrijd commissie, anders vervalt het recht op een prijs.
• Bij het verloten van prijzen doen alleen de dan aanwezige deelnemers hier aan mee.
• Bij het niet naleven van dit wedstrijdreglement volgt, diskwalificatie
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Beroep hiertegen is niet mogelijk.

  De Wedstrijdcommissie.